NATIVE

Digitalnim nomadima omogućuje se još jedno važno pravo koje će im olakšati rad u Hrvatskoj

Jedna od stvari neophodnih za normalan život i rad u nekoj zemlji je svakako zdravstveno osiguranje.

Stoga je Hrvatski sabor donio odluku kojom digitalnim nomadima omogućuje upravo to pravo, što je još jedna u nizu inicijativa čiji je cilj Hrvatsku pretvoriti u odredište za ovu poželjnu kategoriju suvremenih nomada.

Izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj omogućava se ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu digitalnom nomadu.

Riječ je o državljaninu treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u RH i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Hrvatske, a kojem je odobren privremeni boravak u našoj zemlji.

On neće biti obvezan podnijeti prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje, no tada će sam snositi troškove korištenja zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod zdravstvenog radnika privatne prakse ili drugog provoditelja zdravstvene zaštite.

U drugo saborsko čitanje poslane su izmjene Zakona o otocima kojima se u taj zakon prenosi Vladina Uredba o subvencioniranju vode za ljudsku potrošnju po otočaninu. U drugo čitanje poslano je i nekoliko zakona iz sektora poljoprivrede - o kontroli hrane, o veterinarstvu, o uzgoju domaćih životinja.

Sabor je usvojio i nekoliko izvješća za 2019. godinu - o izvršenju državnog proračuna, o provedbi službene razvojne pomoći inozemstvu te o učincima provedbe Zakona o otocima.