NATIVE

Predsjednik Uprave KONČARA otkrio nam je kako je u izazovnim vremenima tvrtka ostvarila najbolje poslovne rezultata u povijesti


Početkom godine KONČAR je ušao u 101. godinu poslovanja. Tvrtka koja je sinonim ne samo za lidersku poziciju u Hrvatskoj, već i u regionalnoj elektroindustriji i pojam za dugovječno uspješno poslovanje, tako veliku obljetnicu nije mogla proslaviti na bolji način. Nakon rekordnih poslovnih rezultata u 2021., u prvom kvartalu ove godine nastavili su s uspješnim poslovanjem te su svi ključni pokazatelji porasli dvoznamenkastim stopama.

Kako KONČAR uspijeva, u vrlo izazovnoj industriji i u napose izazovnim vremenima i makroekonomskom okruženju, u razgovoru nam otkriva predsjednik Uprave Gordan Kolak. On je čelnu poziciju u KONČARU preuzeo početkom 2020. te su u kratkom roku pokrenute promjene u cilju dugoročne održivosti i stabilnosti Grupe KONČAR. KONČAR je lani obilježio stoti rođendan na najbolji mogući način – imali ste rekordni rast prihoda, znatno veću dobit uz što ste premašili sve planove. Kako ste to uspjeli postići u godini koju je obilježila pandemija i posljedice koje je ona izazvala?

Prošla godina, obilježena i važnom stotom obljetnicom te povijesnim poslovnim iskoracima, svakako je bila prepuna izazova. Za tvrtku koja na godišnjoj razini izvozi u gotovo sto zemalja, potrebni su agilnost i prilagodba poslovnih procesa u cilju zadržavanja kontinuiteta u poslovanju te ispunjenju očekivanja svih naših kupaca, posebice u uvjetima poput pandemije. KONČAR je u tome bio uspješan, iako nas nisu zaobišli problemi i izazovi s kojima su se suočavale i ostale tvrtke, poput nestašice materijala, povećanja cijena sirovina i materijala te problema u dobavnim lancima i transportu. Područje elektroenergetike je osnovna djelatnost KONČARA te smo pravodobno prepoznali kretanje trendova i iskoristili priliku za daljnje povećanje prodaje posebice na inozemnim tržištima.

Ostvarili smo ukupne prihode u iznosu od 3.602 milijuna kuna, što je 17,5 posto više u odnosu na ostvareno u 2020. godini. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnim tržištima dosegli su iznos od 2.062,7 milijuna kuna i veći su za 11,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Udio izvoza u prihodima od prodaje proizvoda usluga iznosi 60 posto, od čega je dvije trećine izvoza ostvareno u zemljama Europske unije. Upravo to je pokazatelj konkurentnosti proizvoda i rješenja Grupe KONČAR u području elektroenergetike i tračničkih vozila.

Gordan Kolak, predsjednik Uprave Grupe KONČAR, autor fotografija: Dražen Lapić

Poslovanje Grupe KONČAR je tijekom 2021. godine pokazalo veliku otpornost i stabilnost što potvrđuju povijesno najbolji rezultati. Pravovremeno poduzetim mjerama i aktivnostima znatno je ublažen negativan utjecaj kontinuirano složenog makroekonomskog okruženja koje je i dalje bilo pod utjecajem pandemije, a što se prije svega odrazilo na poremećaje u lancima opskrbe te u rastu cijena ključnih sirovina i materijala. Jaka financijska pozicija, dobra ugovorenost, prilagodljivost kupcima i dobavljačima, poštivanje zadanih rokovaisporuka i plaćanja obveza, omogućili su nam da godinu završimo s rastom novih narudžbi te da i u 2022. godini nastavimo pozitivan trend poslovanja.

  • Dobri rezultati nastavili su se i u prvom kvartalu ove godine – prodaja raste, ali i izvoz. Možete li komentirati rezultate za prvi kvartal?

Prvi kvartal 2022. godine za KONČAR je bio još jedno rekordno tromjesečje u kojem je ostvaren dvoznamenkasti rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Nastavljen niz uspješnih rezultata realiziran je usprkos nestabilnom makrookruženju.

Gospodarstvo, koje se još nije oporavilo od posljedica pandemije, suočilo se s novim velikim izazovima. Rat u Ukrajini dodatno je pogoršao probleme u globalnim lancima opskrbe. Rast inflacije koja je u najvećoj mjeri posljedica neočekivano visokih troškova energenata te rast troškova sirovina i materijala otežali su poslovanje svih gospodarskih subjekata, pa i poslovanje Grupe KONČAR u prvom kvartalu ove godine. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima ostvarenim u prethodnoj godini, koji su dodatno financijski ojačali poziciju Grupe, takva nepredviđena i izvanredna situacija učinkovito je prevladana.

Uz snažnu financijsku poziciju, odlična ugovorenost stvorila je osnovicu za rast prihoda od prodaje proizvoda i usluga na svim ključnim tržištima. U prvom kvartalu ove godine ostvarili smo prihode od prodaje u iznosu od 884,1 milijuna kuna, što je 30 posto više od ostvarenog u istom razdoblju 2021. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnim tržištima ostvareni su u iznosu od 528,1 milijun kuna i veći su za gotovo 15 posto u odnosu na prethodnu godinu. Udio izvoza u prihodima od prodaje proizvoda usluga i dalje iznosi 60 posto, od čega nam tržište Europske unije i dalje čini gotovo 70 posto izvoza.

Na svim ostalim tržištima u izvozu (europske zemlje izvan EU, Afrika, Azija, Amerika i Australija) također je zabilježen rast prihoda koji su za 60 milijuna kuna veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dobre prodajne rezultate slijedilo je i ugovaranje novih poslova. Stanje ugovorenih obveza, backlog, dodatno je poraslo za 48,5 posto i na kraju prvog tromjesečja iznosi 5.548,5 milijuna kuna. Odlične rezultate na tržištu pratili su i financijski rezultati. Ostvarena neto dobit za prvi kvartal 2022. godine iznosi 112,2 milijuna kuna, što je za 71,4 milijuna kuna više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju 2021. godine.

Nakon završenog procesa financijskog restrukturiranja Dalekovoda te izborom novih članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Dalekovoda, održanoj 31. ožujka ove godine, stečeni su uvjeti za stjecanje kontrole nad društvima Dalekovod Grupe i uključivanje u poslovanje i konsolidirane financijske izvještaje KONČARA. Integriranjem Dalekovoda u naše poslovanje, prije svega na programu koji je vezan za obnovu i modernizaciju elektroenergetske prijenosne i distributivne mreže, proširit će se portfelj usluga i cjelovitih rješenja te povećati udio prihoda od izvoza, s većom dodanom vrijednošću.

Gordan Kolak, predsjednik Uprave Grupe KONČAR, autor fotografija: Dražen Lapić

  • Koja su ključna strana tržišta, a koliko je za KONČAR važno domaće tržište?

Zemlje Europske unije, prije svega tržište Njemačke, Austrije i Nizozemske, čine 68 posto ukupnog izvoza KONČARA. Udio prihoda od prodaje na domaćem tržištu kreće se od 38 do 40 posto te ovisi o realizaciji većih ugovora, kao što su isporuka vlakova za HŽ Putnički prijevoz i realizacija značajnijih objekata za HEP. Domaće tržište je izuzetno važno, prije svega zbog prihoda koje na njemu ostvarujemo, ali i osiguravanja referencija zahvaljujući kojima možemo sudjelovati i konkurirati na natječajima diljem svijeta.

  • Kakvi su vam planovi do kraja 2022., planirate li nadmašiti rezultat iz prošle godine?

Integralnom strategijom Grupe KONČAR 2020+ zadali smo si cilj rasta prihoda od 1 milijarde kuna u razdoblju od 4 godine. Tu govorimo o organskom rastu KONČARA, bez akvizicija koje planiramo ili koje su se već dogodile. Planirani iznos prihoda od prodaje proizvoda i usluga za 2022. godinu iznosi 3,78 milijardi kuna. Na izvoznim tržištima planira se daljnji rast od 5,4 posto. Najveći dio prihoda i u 2022. godini planira se ostvariti na zahtjevnom tržištu Europske unije i to u iznosu većem od 1,5 milijardi kuna.

Na ostalim tržištima planiraju se ostvariti prihodi veći od onih u 2021. godini. Najveći rast očekuje se u zemljama okruženja i zemljama Azije i Afrike. Planom za 2022. godinu predviđeno je ugovaranje novih poslova u iznosu od 4,4 milijarde kuna. Stanje ugovorenih poslova na kraju 2022. godine planirano je na razini od 5,6 milijardi kuna, što predstavlja dobre temelje za ostvarenje zadanih strateških ciljeva do 2024. godine.

  • Ovu godinu obilježio je rat u Ukrajini? Hoće li on ostaviti traga na vaše rezultate i kako se nosite s tom globalnom krizom?

Trenutačna izloženost Grupe KONČAR zbog poslovanja s Rusijom nije materijalno značajna i ne ugrožava daljnje poslovanje. Bez obzira na tu činjenicu, promatrajući širu sliku, napad Rusije na Ukrajinu predstavlja nove velike rizike za svjetsko gospodarstvo koje se bori s inflacijom, nestašicama te poremećajima u dobavnim lancima. Opseg i intenzitet u ovom trenutku nije moguće procijeniti i kvantificirati.

Na tržištu Ukrajine KONČAR je prisutan više od dvadeset godina. Posljednjih pet na to tržište najviše izvoze društva s područja transformatorskog programa, aparatne tehnike i metalnih konstrukcija. U 2021. ugovoreno je nešto novih poslova na kojima su zaustavljene sve aktivnosti. Trenutačno ne postoji nikakav financijski ili drugi rizik za Grupu KONČAR, s obzirom na novonastalu situaciju. U ukupnim prihodima od prodaje u 2021. godini rusko i ukrajinsko tržište zastupljeni su s 0,2 posto.

I mi smo se, kao i ostale globalne tvrtke, susreli s određenim poteškoćama, prije svega vezanim uz rast cijena sirovina i usluga prijevoza. Osim zamjetnog porasta cijena, otežana je i dobava bakra, aluminija, transformatorskog lima, čelika i ostalih materijala i sirovina, kao i pojedinih komponenti. U cijelom dobavnom lancu postoji velika neizvjesnost koja rezultira s poteškoćama u nabavi. Primarno su one vezane uz logističke probleme, poput nedostatka utovarnog prostora i kontejnera, ali i uz limitirane dostupnosti kapaciteta.

Nakon pandemije, rat u Ukrajini dodatno je otežao poslovanje. Očekujemo kako će oštre sankcije usmjerene prema Rusiji zasigurno pogoditi i europsku industriju, koja velikim djelom ovisi o ruskim fosilnim gorivima, nafti i plinu, ali i mnogim sirovinama koje se u velikom dijelu uvoze iz Rusije. Sve to bi mogli biti čimbenici za novu globalnu gospodarsku krizu.

U ovom trenutku radimo na značajnim infrastrukturnim projektima u regiji i šire, a s kupcima pokušavamo pronaći rješenje kako premostiti osjetna povećanja cijena sirovina i zastoje u opskrbnim lancima. Sigurnost opskrbe treba ostati prioritet svake zemlje te bi zaustavljanje ovakvih važnih projekata u budućnosti moglo stvoriti dodatne probleme. Nadamo se kako ćemo iznjedriti zajednička rješenja te da će se svi ugovoreni poslovi uspješno realizirati.