NATIVE

Pravila sudjelovanja u aktivaciji Hrvatskog Telekoma pod nazivom ‘Provjereni recept za poslovni uspjeh’


1) UVODNE NAPOMENE

Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, (dalje u tekstu: HT), dalje u tekstu: Organizator utvrđuje sljedeća Pravila sudjelovanja u aktivaciji ‘Provjereni recept za poslovni uspjeh’ (u daljnjem tekstu: Aktivacija). Aktivacija se održava u razdoblju od 30. lipnja do 31. srpnja 2021. godine u svrhu promocije usluga Organizatora i odnosi se samo na nove korisnike Office 365/Microsoft 365 usluge.

2) PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Aktivaciji imaju sve pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

3) KAKO SUDJELOVATI

Za sudjelovanje u Aktivaciji potrebno je ostaviti kontakt podatke (ime i prezime, naziv pravne osobe, kontakt broj telefona i e-mail adresu) putem forme za prijavu koja se nalazi na https://native.tportal.hr/provjereni-recept-za-poslovni-uspjeh/ i to u periodu od od 30. lipnja do 31. srpnja 2021. godine.

Sve pravne osobe koje ostave svoje podatke bit će kontaktirane od strane Organizatora putem telefona ili e-maila.

Pravo na osvajanje promotivne kampanje medijske vrijednosti 50 tisuća kuna na tportalu imaju one pravne osobe, koje do sada nisu bile korisnici Office 365/Microsoft 365 usluga kod Hrvatskog Telekoma, a koje se prijave putem kontakt obrasca na tportal.hr u zadanom roku i koje sklope ugovor o kupnji jednog od MS Office/Microsoft 365 paketa uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca (navedeni u točki 4.) te uz ugovoreni paket aktiviraju i jedan od paketa podrške (Start ili Premium) zaključno do 31. srpnja 2021. godine.

4) OSTVARIVANJE PRAVA NA PROMOTIVNU KAMPANJU NA TPORTALU

Sve pravne osobe koje do sada nisu bile korisnici Office 365/Microsoft 365 usluga kod Hrvatskog Telekoma, koje se prijave u zadanom roku putem online forme za prijavu na tportal.hr te ugovore minimalno jedan od niže navedenih paketa, uz ugovornu obvezu od 24 mjeseca te uz ugovoreni paket aktiviraju i jedan od paketa podrške (Start ili Premium) ostvaruju pravo na promotivnu kampanju na tportalu medijske vrijednosti 50.000,00 kn (pedesettisuća kuna):

  • o Microsoft 365 Apps Business
  • o Microsoft 365 Business Standard
  • o Office 365 Enterprise E3
  • o Microsoft 365 Business Premium
  • o Microsoft 365 E3

Kampanja na tportalu može se koristiti isključivo za promociju neke od registriranih djelatnosti pravne osobe koja je ostvarila to pravo. Oglašavanje mora biti u skladu s važećim Zakonom o elektroničkim medijima.

Promotivnu kampanju na Tportalu moguće je iskoristiti do 31.12.2021. godine. Pod promotivnom kampanjom misli se na display i PR kampanju prema media planu bruto medijske vrijednosti 50.000,00 kn (pedesettisuća kuna). Media plan će se kreirati po mjeri za svakog korisnika ovisno o njegovim željama i potrebama. Broj PR članaka, formati bannera i količine impresija bannera dogovorit će svaki korisnik direktno sa odjelom prodaje Tportala.

Realizacijom kampanje prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema sudionicima.

5) POREZI

Pravne osobe koje sudjeluju u Aktivaciji ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s Aktivacijom.

6) RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Aktivacije stranke će sve sporove rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

7) PREKID AKTIVACIJE

Aktivacija se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu aktivacije biti obaviješteni putem web stranice https://native.tportal.hr/provjereni-recept-za-poslovni-uspjeh/

8) IZMJENA PRAVILA

Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni putem stranice https://native.tportal.hr/provjereni-recept-za-poslovni-uspjeh/

9) OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Hrvatski Telekom pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Osobni podaci koji se prikupljaju su ime, prezime, kontakt broj i e-mail adresa.

Voditelj obrade osobnih podataka je Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, a podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama.

Voditelj obrade prikuplja osobne podatke u svrhu kontaktiranja korisnika radi izvršavanja ugovora (ostvarivanja prava na promotivnu kampanju na t-portalu u vrijednosti 50.000,00kn). Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljene osobne podatke ćemo čuvati najduže 1 (jednu) godinu, nakon čega će biti izbrisani.

Prikupljanje osobnih podataka je dobrovoljno i nužno je za sklapanje ugovora, a u slučaju da korisnik ne želi podijeliti svoje osobne podatke, neće ostvariti pravo na sudjelovanje u Aktivaciji.

Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti korisniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke korisnika na njegov zahtjev. Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka i uložiti prigovor na obradu.

Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu osobni.podaci@t.ht.hr, a korisnik je ovlašten podnijeti i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.