SADRŽAJ OMOGUĆUJE HPB

Banke nude sve primamljivije programe za financiranje malih i srednjih poduzetinka

Bez početnog kapitala nije moguće krenuti u ostvarenje poduzetničkog pothvata. Novac je potreban za otvaranje poduzeća, financiranje nabavki imovine i obrtnog kapitala. Novcem se moraju plaćati radna snaga, najamnine, kamate, porezi i ostali različiti troškovi poslovanja

U razvoju poduzeća poduzetnici se mogu osloniti na vlastite i tuđe izvore kapitala. Pod vlastitim izvorima podrazumijevamo kapital vlasnika i dobit ostvarenu poslovanjem. Vanjski izvori su različite vrste pozajmica od institucija koje se bave financiranjem poslovnih pothvata.

Na financijskom tržištu djeluju različiti posrednici koji financijski prate poduzetnike, ali jedino banke nude kompletnu uslugu.

Poduzetnik surađuje s bankom od samog početka poslovanja kada otvara žiroračun, preko kojeg obavlja novčane transakcije. Primarna uloga banaka ponuda je različitih vrsta kredita i u tom pogledu one predstavljaju najznačajnije izvore financiranja malih i srednjih poduzeća.

Hrvatska poštanska banka ističe se širokom lepezom proizvoda za male poduzetnike te u segmentu financiranja nudi različite vrste kredita uz stručne savjete HPB-ova tima.

Kratkoročno financiranje

Zbog vremenske neusklađenosti novčanih primitaka i izdataka poduzetnici često nisu u mogućnosti financirati sve troškove vlastitim sredstvima. Za održavanje kratkoročne likvidnosti u HPB-u su na raspolaganju krediti za obrtna sredstva, revolving krediti i prekoračenja po transakcijskom računu.

Krediti za obrtna sredstva odobravaju se za redovno financiranje tekućih troškova: plaćanje dobavljača, plaćanje sirovina i materijala, nabavu robe, zaliha i financiranje, do naplate potraživanja od kupaca, kao i za financiranje sezonskih poslova.

Revolving kredit koristi se za financiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima, za povremeno održavanje likvidnosti te financiranje izvoznih poslova. Kredit se odobrava kao okvirni iznos, a može se koristiti u svakom trenutku u obliku kontinuiranih kratkoročnih kredita. Svako korištenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita obnavlja ih do prvotnog okvirnog iznosa. Kamata se ne obračunava na cjelokupni iznos odobrenog kredita, već samo na sredstva koja se koriste.

Slične karakteristike ima i dopušteno prekoračenje po računu, koje se odobrava kao okvirni iznos, a poduzetnik ga koristi po potrebi.

Otvorite poslovni račun u HPB-u, a tportal.hr vam poklanja promotivnu medijsku kampanju u vrijednosti 50.000 kn!

Dugoročno financiranje

Širenje poslovanja poduzetnici obično financiraju dijelom vlastitim sredstvima, a dijelom kreditima. Za kapitalna ulaganja koriste se dugoročni krediti s rokom dospijeća iznad godine dana. HPB nudi malim poduzetnicima investicijske kredite za kupnju zemljišta, za kupnju, izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora i postrojenja, za nabavu opreme, strojeva i prijevoznih sredstava, za financiranje ostalih osnovnih sredstava te za refinanciranje investicijskih kredita u drugim bankama.

Iznos, valuta i dinamika otplate prilagođeni su potrebama investicijskog ulaganja.

Dugoročnim kreditima mogu se financirati i trajna obrtna sredstva. Riječ je o obrtnim sredstvima koja se konstantno upotrebljavaju u poslovnom ciklusu, poput sirovina, trgovačke robe i sl.

HPB u svojoj ponudi ima i specijalne kreditne linije namijenjene izvoznicima, poljoprivrednicima (agro krediti) i poduzetnicima u turizmu te kredite za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Poduzetnicima su na raspolaganju i posebni kreditni programi u suradnji s HBOR-om, EBRD-om, ministarstvima te jedinicama lokalne i područne samouprave s povoljnijim uvjetima financiranja.

Želim da me kontaktira
bankar HPB-a

Sudjelujte u promotivnoj ponudi Hrvatske poštanske banke i tportala! Svi čitatelji tportala koji se prijave putem ovog kontakt obrasca od 4. lipnja do 8. srpnja 2019. godine, a potom zaključno do 15. srpnja 2019. godine otvore transakcijski poslovni račun u HPB-u, ostvaruju pravo na promotivnu kampanju na tportalu medijske vrijednosti 50.000 kn!

Sve prijavljene sudionike kontaktirat će bankari HPB-a te informirati o detaljima za otvaranje računa.

Pročitaj uvjete sudjelovanja

Prilog je napravljen u produkciji Tnative tima tportala i HPB-a u skladu s najvišim profesionalnim standardima.