SADRŽAJ OMOGUĆUJE HPB

Tvrtka ili obrt? Proučite koji je organizacijski oblik najbolji izbor za vaše potrebe

Jedna od dilema pred kojom se nalazi poduzetnik prilikom pokretanja poslovanja je otvoriti tvrtku ili obrt. Ne postoji jednoznačan odgovor na pitanje što je bolje jer svaki organizacijski oblik ima svoje prednosti i nedostatke, a optimalno rješenje ovisi o brojnim detaljima

Usporedili smo bitne osobine obrta i tvrtke, s naglaskom na administrativne i porezne troškove. Pritom treba uzeti u obzir to da postoji više vrsta obrta, ovisno o vrsti djelatnosti i poreznom tretmanu. Također, postoje različite vrste poduzeća (tvrtki), a za male poduzetnike najpogodniji organizacijski oblici su d.o.o. ili. j.d.o.o.

Uvjeti i troškovi osnivanja

Osnivanje obrta najjednostavniji je i najjeftiniji način pokretanja biznisa. Registracija se provodi u nadležnom uredu državne uprave u županiji ili gradu ili putem servisa eObrt, nema uplate temeljnog kapitala, a troškovi osnivanja kreću se oko 600 kuna (270 kuna za izdavanje obrtnice plus administrativne pristojbe). Obrtnica se čeka oko dva tjedna.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) osniva se sa simboličnih deset kuna temeljnog kapitala, a pogodno je za uslužne djelatnosti kod kojih nema velikih ulaganja u opremu. J.d.o.o. se osniva kod javnog bilježnika, a troškovi iznose oko 950 kuna.

U odnosu na d.o.o., prednost je niži ulazni trošak, ali zato na kraju godine od ostvarene dobiti trebate izdvojiti najmanje četvrtinu dok se ne ispuni minimalna visina temeljnog kapitala od 20.000 kuna kao u d.o.o.-u. Društvo može imati samo jednog direktora i maksimalno tri osnivača.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najčešći je organizacijski oblik poslovanja malih poduzetnika. Za njegovo osnivanje potreban vam je početni kapital od 20.000 kuna, kojim nakon osnivanja možete slobodno raspolagati. Po novim pravilima, društvo možete osnovati s minimalno 5000 kuna, a preostali dio (15.000 kuna) morate uplatiti u roku od godine dana od dana upisa.

Troškovi osnivanja kreću se oko 4000 kuna. Za razliku od j.d.o.o.-a, d.o.o. može imati neograničen broj direktora i osnivača.

Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, koje su stupile na snagu početkom travnja, predviđena je mogućnost online osnivanja tvrtke te ukidanje nekih administrativnih troškova.

Ograničavajući faktor prilikom osnivanja obrta je to što u većini slučajeva osnivač mora imati odgovarajuću stručnu spremu vezanu uz djelatnost. Primjerice, ako otvarate automehaničarski obrt, morate imati majstorski ispit ili završenu strukovnu školu.

Odgovornost za preuzete obveze

Ključna razlika između trgovačkih društava i obrta je odgovornost za preuzete financijske obveze. Obrtnik odgovara za preuzete obveze cjelokupnom osobnom imovinom (osim propisanih minimalnih izuzeća), a vlasnik poduzeća (d.o.o. i j.d.o.o.) samo imovinom koja je unesena u tvrtku (ograničena odgovornost).

Zbog višeg stupnja odgovornosti obrtnici imaju veći kredibilitet prema klijentima i financijerima nego vlasnici malih tvrtki.

Međutim, valja naglasiti kako i vlasnici malih tvrtki prilikom preuzimanja značajnijih obveza (velike narudžbe, krediti i sl.) u pravilu moraju dati osobna jamstva, što znači da za dio obveza odgovaraju osobnom imovinom.

Otvorite poslovni račun u HPB-u, a tportal.hr vam poklanja promotivnu medijsku kampanju u vrijednosti 50.000 kn!

Plaćanje doprinosa i poreza na zaradu

Koliko će poreza i doprinosa poduzetnik morati platiti, ovisi to o brojnim čimbenicima, a najvažniji su veličina i porezni status.

Obrtnici mogu biti obveznici poreza na dohodak, poreza na dobit ili paušalnog poreza. Najpovoljnije je paušalno oporezivanje, a mogu ga koristiti mali obrtnici koji ostvaruju godišnji promet do 300 tisuća kuna. Ovisno o visini prometa, ovi obrtnici plaćaju paušalni porez na dohodak od 1530 do 5400 kuna godišnje te doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u visini od 1.233,41 kunu mjesečno.

Obrtnicima u sustavu poreza na dohodak razlika između prihoda i troškova tretira se kao dohodak koji se oporezuje na isti način kao i plaća(primjenom poreznih stopa od 24 i 36 posto, uvećano za prirez).

Ova kategorija obrtnika plaća doprinose na višu osnovicu nego paušalisti, a njihova mjesečna obveza iznosi 2.004,29 kuna.

Obrtnici u sustavu poreza na dobit oporezuju se na sličan način kao i tvrtke. Na ostvarenu dobit plaćaju porez po stopi od 12 ili 18 posto, ovisno o razini prihoda, a granica između niže i više stope je tri milijuna kunaPrilikom isplate dobiti dužni su platiti porez na dohodak od kapitala po stopi od 12 posto, plus odgovarajući prirez.

Doprinosi za obrtnike u sustavu poreza na dobit iznose 3.391,87 kuna mjesečno.

Za razliku od obrta, tvrtke mogu poslovati i bez zaposlenih ako je direktor zaposlen kod drugog poslodavca. U tom slučaju ne postoji obveza plaćanja poreza i doprinosa na plaću. U suprotnom, najmanje jedna odgovorna osoba (direktor) mora biti zaposlena i plaćati davanja na propisanu minimalnu osnovicu koja trenutno iznosi 5.491,20 kuna.

U pravilu, početnicima i poduzetnicima s malim prihodima isplativije je imati obrt s paušalnim oporezivanjem ili oporezivanjem dohotka, a kad prihodi porastu, isplati se prijeći u sustav oporezivanja dobiti.

Plaćanje PDV-a

Obveza obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) na isporuke roba i usluga regulirana je prema veličini ostvarenog prometa. Poduzetnici koji ostvaruju godišnje prihode iznad 300.000 kuna ulaze u sustav PDV-a bez obzira na organizacijski oblik, a poduzetnici s nižim prihodima mogu birati hoće li poslovati u sustavu PDV-a ili izvan njega.

Obveznici PDV-a koji ostvaruju prihode do tri milijuna kuna imaju pravo obračunavati i plaćati PDV nakon naplate računa, a oni koji ostvaruju prihode iznad tri milijuna kuna obračunavaju i plaćaju PDV prema izdanim računima.

Vođenje poslovnih knjiga

Za razliku od tvrtki, koje moraju voditi kompletne poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva, obrtnici imaju pojednostavljen sustav evidentiranja poslovanja.

Pritom treba naglasiti da složenost knjigovodstva za obrtnike ovisi o vrsti obrta i opsegu djelatnosti. Obrtnici u sustavu paušalnog oporezivanja (paušalisti) ne trebaju voditi poslovne knjige, već samo knjigu prometa, iz koje je vidljivo koje su račune izdali i kako su naplaćeni.

Obrtnici koji posluju u sustavu dohotka vode jednostavne poslovne knjige dok su obveznici poreza na dobit (obrtnici s prihodima većim od tri milijuna kuna) podložni dvojnom knjigovodstvu, kao i trgovačka društva.

Većina poduzetnika prepušta vođenje poslovnih knjiga knjigovodstvenim servisima, a troškovi njihovih usluga ovise o opsegu knjigovodstva i broju poslovnih promjena. U pravilu, obrtnici plaćaju manje za usluge vođenja knjiga nego vlasnici trgovačkih društava.

Troškovi gašenja poslovanja

U slučaju zatvaranja poslovanja gašenje obrta znatno je jednostavnije i jeftinije nego gašenje tvrtke. Postupak odjave obrta traje dva do tri dana, a trošak iznosi 170 kuna. Prilikom zatvaranja obrta sva imovina i obveze automatski se prenose na vlasnika obrta. Ako je vrijednost imovine veća od vrijednosti obveza, vlasnik obrta dužan je platiti porez na dohodak.

Prilikom gašenja trgovačkih društava provodi se postupak dobrovoljne likvidacije koji traje do naplate potraživanja i podmirivanja postojećih obveza. Poslije završetka likvidacije podnosi se porezna prijava te se nakon plaćanja poreza preostala imovina može prenijeti na osnivača.

Troškovi likvidacije tvrtke znatno su veći od gašenja obrta jer obuhvaćaju troškove javnog bilježnika, sudskih pristojbi te operativne troškove vođenja likvidacije. Pritom treba naglasiti da su troškovi zatvaranja j.d.o.o.-a niži od troškova zatvaranja d.o.o.-a. Cijena likvidacije jednostavnog j.d.o.o.-a kreće od 600 kuna, a za gašenje d.o.o.-a treba izdvojiti minimalno 2500 kuna.

Želim da me kontaktira
bankar HPB-a

Sudjelujte u promotivnoj ponudi Hrvatske poštanske banke i tportala! Svi čitatelji tportala koji se prijave putem ovog kontakt obrasca od 4. lipnja do 8. srpnja 2019. godine, a potom zaključno do 15. srpnja 2019. godine otvore transakcijski poslovni račun u HPB-u, ostvaruju pravo na promotivnu kampanju na tportalu medijske vrijednosti 50.000 kn!

Sve prijavljene sudionike kontaktirat će bankari HPB-a te informirati o detaljima za otvaranje računa.

Pročitaj uvjete sudjelovanja

Prilog je napravljen u produkciji Tnative tima tportala i HPB-a u skladu s najvišim profesionalnim standardima.