SADRŽAJ OMOGUĆUJE HPB

Lakše je uz poguranac! Pogledajte koji su vam sve poticaji dostupni i iskoristite ih

Razmišljate li o pokretanju proizvodnje ili širenju postojeće? Zaposlili biste mlade, nezaposlene, pa čak i starije, ali ne znate koga biste pitali za savjet ili gdje biste potražili stručnu pomoć? Kako bismo vam olakšali snalaženje, nudimo vam pregled nekih od dostupnih poticaja i kome su namijenjeni

Novac je često prepreka onima koji se žele otisnuti u poduzetničke vode, pa su brojni slučajevi kada i dobre poduzetničke ideje, nažalost, ostanu samo to. Osim toga, nisu rijetki slučajevi u kojima je manjak novca ili nemogućnost financiranja problem i već etabliranim poduzetnicima da prošire svoju djelatnost ili na tržište plasiraju neki novi proizvod ili uslugu koji bi im omogućili razvoj poslovanja.

Srećom, i za to ima sve više rješenja u vidu različitih poticaja, a donosimo vam pregled nekih od dostupnih te uvjeta koji se moraju zadovoljiti kako bi se osigurala ova, posebno u ranim fazama biznisa ili njegovog pokretanja važna financijska injekcija.

Potpore za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore što se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda za zapošljavanje.

Mjera za samozapošljavanje ojačana je s 55.000 na 70.000 kuna. To znači da nezaposlena osoba koja pokreće posao može potrošiti pola novca na nabavu opreme što ulazi u osnovna sredstva rada, a preostala polovica, 35.000 kuna, ide u ostale dopuštene troškove. Oni koji su pokrenuli posao 2018. moći će koristiti i vaučere za praćenje rada koji bi im trebali olakšati drugu godinu samostalnog poslovanja.

Poticaji za zapošljavanje mogu narasti i do 275.000 kuna, no oni podrazumijevaju udruživanje više nezaposlenih osoba u poduzetnički pothvat. Za otvaranje obrta ili slobodne profesije za dvije osobe može se povući do 110.000 kuna, za osnivanje trgovačkog društva s četiri osobe može se povući do 222.000 kuna, dok se za osnivanje zadruge s pet uključenih osoba može povući i do 275.000 kuna, koliko iznosi maksimalni poticaj.

Za poticaje se može prijaviti svaka nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bez obzira na to koliko se dugo vodi u njoj. Potrebno je pripremiti poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa, savjetovati se s osobama u nadležnom uredu Zavoda za zapošljavanje i izraditi troškovnik u kojem je vidljivo da će se novac potrošiti na otvaranje i rad biznisa.

Više o mjerama za samozapošljavanje, kao i to s kojim se mjerama mogu kombinirati, potražite ovdje.

Poticaj HPB-a i tportala u vrijednosti 50.000 kuna!

Ako ste mali ili srednji poduzetnik, ovo je jedinstvena prilika za vas. Svi koji otvore poslovni račun u HPB-u dobit će i kampanju na tportalu, medijske vrijednosti u visini 50.000 kuna. Prijavite se odmah putem kontakt obrasca ispod članka!

Potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno i prava su blagodat za sve poduzetnike koji razmišljaju o proširenju svoje djelatnosti, a za što su im potrebni novi radnici.

Potpore za zapošljavanje mogu koristiti osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih i osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih. Cjelovit popis potražite ovdje.

Mjere traju 12 mjeseci, a njima se sufinanciraju troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50 posto godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75 posto za osobe s invaliditetom. Pod kojim sve uvjetima poslodavci mogu zatražiti potpore, pročitajte ovdje.

Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potiče poduzetništvo mladih, žena i početnika posebnom kreditnom linijom skrojenom upravo za njih i uz više nego primamljive kamate.

Ove kredite mogu koristiti trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove, a koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici i žene poduzetnice. Kredit je namijenjen ulaganju u osnovna sredstva za pokretanje i modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uključujući turističke, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga i poticanje novog zapošljavanja.

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000 kuna, a najviši iznos kredita je 2.000.000 kuna, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može razmotriti kreditiranje 100 posto predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

Kunski kredit valutnom je klauzulom vezan za euro, a fiksna kamata iznosi dva posto godišnje. Kamata može biti i snižena ako je riječ o zapošljavanju mladih i inovativnim malim i srednjim poduzećima, ali i viša, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i potpora male vrijednosti. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

Investicije privatnog sektora

Ove kredite HBOR-a mogu koristiti poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove. Kredit je namijenjen za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj te uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

Obrtna sredstva iznose do 30 posto ugovorenog iznosa kredita, a u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000 kuna. Najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

HBOR može razmotriti kreditiranje 100 posto predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a. Fiksna kamatna stopa iznosi 1,5 posto godišnje. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

Leasing za malo i srednje poduzetništvo

Leasing za malo i srednje poduzetništvo HBOR-a namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. To uključuje obrtnikeslobodna zanimanjaOPG-e i srednje kapitalizirana trgovačka društva s 250 do 3000 zaposlenih, čija ukupna vrijednost investicije ne prelazi kunsku protuvrijednost od 25 milijuna eura.

Putem leasinga mogu se nabaviti oprema, strojevi, gospodarska vozila, osobna vozila koja se koriste u komercijalne svrhe i plovila.

Iznos financiranja, vlastito učešće i rokove otplate definira leasing društvo, pri čemu rok otplate ne može biti kraći od dvije godine. Kamatnu stopu utvrđuje leasing društvo. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

ESIF mikrokrediti

Kroz nove financijske proizvode Mikro zajmovi i Mali zajmovi, koje izravno provodi HAMAG-BICRO, mikro i malim poduzetnicima na raspolaganju je ukupno 25.000.000 eura.

Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Dobivenim sredstvima mogu se otvarati obrti i osnivati trgovačka društava, modernizirati i proširivati postojeće poslovanje, provoditi mjere samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Ove programe mogu koristiti i osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti subjekt, ali ga moraju registrirati ukoliko žele podići odobreni novac.

Mikro zajmovi u iznosu od 1000 do 25.000 eura namijenjeni su za osnovna i trajna obrtna sredstva, maksimalno do 30 posto iznosa zajma, uz kamatnu stopu od 0,5 posto do 1,5 posto. Rok otplate iznosi između jedne i pet godina, uključujući poček do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od dvije godine. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

Mali zajmovi u iznosu od 25.000,01 euro do 50.000 eura namijenjeni su za nabavu osnovnih i obrtnih sredstava, maksimalno do 30 posto iznosa zajma, uz kamatnu stopu od 0,5 posto do 1,5 posto. Rok otplate iznosi između jedne i 10 godina, uključujući poček do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od dvije godine. Dodatne informacije pogledajte ovdje.

Mikro zajmovi za obrtna sredstva u iznosu od 1000 do 25.000 eura namijenjeni su za nabavu trajnih obrtnih sredstava do 100 posto iznosa zajma. Kamatna stopa iznosi između 1,5 i 3,5 posto. Rok otplate je između jedne i tri godine, uključujući poček do šest mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od dvije godine. Dodatne informacije o programu pogledajte ovdje.

Otvorite poslovni račun u HPB-u, a tportal.hr vam poklanja promotivnu medijsku kampanju u vrijednosti 50.000 kn!

Kreditni programi Hrvatske poštanske banke

HPB nudi brojne posebne kreditni programe za poticanje poduzetništva i obrtništva koji omogućuju subvencioniranje kamate, instrumente osiguranja vaše poduzetničke investicije i povoljne uvjete kreditiranja.

Suradnja s HAMAG-BICRO-om: HPB nudi razne jamstvene programe s ciljem poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Jamstva HAMAG-BICRO-a vrhunski su instrument osiguranja vaše poduzetničke investicije. HPB sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’. Više o suradnji saznajte ovdje.

Krediti u suradnji s HBOR-om: HPB sudjeluje u programima financiranja Hrvatska banka za obnovu i razvitak koji omogućavaju povoljno financiranje malog i srednjeg poduzetništva. Više o suradnji saznajte ovdje.

Krediti u suradnji s EBRD-om: HPB je osigurao financijski paket od 10 milijuna eura. U ponudi su krediti za mikro, male i srednje poduzetnike, krediti za žene poduzetnice, krediti za financiranje energetske učinkovitosti poslovnih subjekata i krediti za financiranje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada. Više saznajte ovdje.

Krediti u suradnji s ministarstvima i jedinicama lokalne i područne samouprave: HPB nudi povoljne uvjete kreditiranja uz subvenciju kamatne stope. Programom poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta kreditira se kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme. Više saznajte ovdje.

Krediti u suradnji s Udruženjem obrtnika grada Zagreba: Članovi Udruženja imaju pravo na kredite uz fiksnu kamatnu stopu. Krediti se mogu koristiti za financiranje svih kratkoročnih potreba obrta, za trajna obrtna sredstva odnosno za financiranje tekućih (kratkoročnih) obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, plaće, potraživanja od kupaca i opće troškove. Detaljnije saznajte ovdje.

Kreditne linije za članove Hrvatske odvjetničke komore: Članovima Komore nude se kreditne linije prilagođene potrebama. Sredstva se mogu koristiti za kupnju poslovne nekretnine, opremanje i modernizaciju poslovanja, a detalje pronađite ovdje.

Krediti u suradnji s EIB-om: HPB je u suradnji s Europskom investicijskom bankom osigurala financijski paket od 20 milijuna eura, namijenjen financiranju malih i srednjih poduzeća i srednje kapitaliziranih poduzeća, te financiranju subjekata javnog i privatnog sektora. Kako do sredstava, provjerite ovdje.

U svakom trenutku kredit Hrvatske poštanske banke možete zatražiti putem ove poveznice.

Želim da me kontaktira
bankar HPB-a

Sudjelujte u promotivnoj ponudi Hrvatske poštanske banke i tportala! Svi čitatelji tportala koji se prijave putem ovog kontakt obrasca od 4. lipnja do 8. srpnja 2019. godine, a potom zaključno do 15. srpnja 2019. godine otvore transakcijski poslovni račun u HPB-u, ostvaruju pravo na promotivnu kampanju na tportalu medijske vrijednosti 50.000 kn!

Sve prijavljene sudionike kontaktirat će bankari HPB-a te informirati o detaljima za otvaranje računa.

Pročitaj uvjete sudjelovanja

Prilog je napravljen u produkciji Tnative tima tportala i HPB-a u skladu s najvišim profesionalnim standardima.